‘Cevher zenginleştirme ve atık barajı’ projesine mahkeme izin vermedi: Kirazlıyayla’da sevindiren haber

Meyra Madencilik, Yenişehir Kirazlıyayla Mahallesi’ndeki maden çalışmalarına ilk olarak 2013’te aldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı onayla başladı.

Zaman içerisinde kapasite artışına da onay alan şirketin 24.89 hektarlık alanda gerçekleştirmek istediği “Çinko-KurşunBakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı” projesine bakanlık tarafından 2019’da “ÇED olumlu” kararı verildi. Şirket tarım arazileri ve “İznik Gölü Uzun Mesefa Koruma Bandı” içerisinde kalan alana Mart 2020’de girdi.

Yurttaşlar, proje alanı ve çevresinde zeytin ağaçları bulunması, sulak topraklara sahip bölgede her türlü tarımın yapılması dolayısıyla projeye karşı çıktı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı davada Bursa 2. İdare Mahkemesi, alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun bulunmasına ilişkin işlemi iptal etti. Mahkemenin kararında, “Dava konusu taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, davalı idare yanında müdahil şirket tarafından taşınmazda yapılması planlanan faaliyetinin tarımsal bütünlüğü bozacak nitelikte bir faaliyet olduğu” belirtildi. Kararda, “Bu haliyle anılan proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetin tarımsal bütünlüğü bozacak nitelikte olması nedeniyle tarım amacı dışında kullanılmasına izin verilmesinin hukuken olanaklı olmadığı anlaşılmıştır” dendi.

Projeye ilişkin süreçte gerekli kullanma suyunun İznik Gölü’nden çekilmesine ilişkin de gölün halihazırda su seviyesinin azalmakta olduğuna dikkat çekildi. Mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir