İZBAŞ’tan güneş enerjisine yatırım

Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), tüm depola­rının çatısına kurarak devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine 10 milyon TL yatırım yaparken, yılın ilk üç ayında 521 bin TL’lik enerji ta­sarrufu sağladı. Proje hakkında bilgi veren İZBAŞ Yönetim Ku­rulu Başkanı Eyüp Sevimli, top­lam 6 bin metrekare alanda ku­rulan 600 kW kurulu gücünde­ki santralde, bin 740 adet panel kullandıklarını belirtti.

İlk 3 ayda 521 bin TL enerji tasarrufu sağlandı

İZBAŞ’ın tüketiminin önemli bir bölümünü bu santralden kar­şıladıklarını ve karbon ayak izi­nin azaltılmasına önemli katlı sağladıklarını kaydeden Sevim­li, üç buçuk yıl amortisman sü­resi olan projenin ilk üç ayında 521 bin TL enerji tasarrufu sağ­landığını sözlerine ekledi.

GES projesinin İZBAŞ’ın “Ye­şil Serbest Bölge” olma hede­finin bir unsuru olduğuna dik­kat çeken Sevimli şu değerlen­dirmeyi yaptı: “Temiz enerjinin başkenti İzmir’de bulunan ve İz­mir’in adını taşıyan serbest böl­ge olarak, yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretiminde ana ve yan sanayide faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Sınırımızda bulunan ve geniş­leme sahası olarak gördüğümüz 1,5 milyon metrekarelik arazinin İZBAŞ bünyesine dâhil olması ile yenilenebilir enerji sektörü­nü odağına alan yerli ve yaban­cı sermeyeli firmalarımıza çok daha hızlı hizmet verme imkânı­na sahip olacağız. Ancak önce işe kendimizden başlamak ve kendi enerjimizi üreteceğimiz santra­limize yatırım yapmak istedik. Tamamıyla yerli, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan güneşin, ülkemizin 104 bin 500 MW seviyesindeki kurulu gü­cü içerisindeki payı sadece 9 bin 930 MW seviyesinde. Oysa po­tansiyelimizin on binlerce me­gavat olduğunu biliyoruz. Yeni­lenebilir enerji kaynaklarından üreteceğimiz her birim enerji­nin, karşılığı olan dövizin cebi­mizde kalması anlamına geldiği­nin farkındayız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir