Dev Şirket 45. Yılına Konkardato İle Girdi

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirkete Adli Konkordatodan kaynaklanan davası nedeniyle yasa gereğince geçici konkordato mühleti verdi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre alınan kararların bir kısmı 16 Şubat’ta ilan edildi.

GEÇİCİ KONKORDATO İLE DOSTKAR’IN FAALİYETLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

İlanda şu ifadeler yer aldı: “Davacı borçlulara iş bu tensip tutanağı tarihi olan 14/02/2024 tarihinden itibaren başlamak üzere üç (3) aylık geçici mühlet verilmiştir.

YASAL TEDBİRLER ALTINDA DOSTKAR’IN FAALİYETLERİNE GEÇİCİ MÜHLET

Davacı-borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

DOSTKAR’IN GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALTINDA TİCARET FAALİYETLERİ

İ.İ.K’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

GEÇİCİ MÜHLET İLE DOSTKAR’IN İŞLEYİŞİNE KISITLAMALAR

14/02/2024 tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.

DOSTKAR’IN GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE İŞLETME KISITLAMALARI

Tedbirler İ.İ.K.’nın 206’ncı maddesinin 1’inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

DOSTKAR’IN GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI

Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak Atilla Aksu atanmıştır.

DOSTKAR’IN GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALTINDA YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Davacıların alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile ileri sürebilir.

DOSTKAR’IN GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE ALACAKLI İTİRAZLARI

Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. İlan olunur.” denildi.

1979’DAN BERİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Dostkar’ın resmi internet hesabına geçen yıl konulan tanıtım yazısında: “1979 yılında ticari hayatına başlayan Dostkar, Genel Müdürü Cihan Çatallar ile bayrağını üçüncü kuşağa taşıyabilen nadir aile şirketlerinden birisidir. On binlerce çeşit ürün portföyü ve 50 çalışanı ile Nilüfer Küçük Sanayi ve Ertuğrul İzmir Yolu mağazalarında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bursa’da perakende sektörünün öncü markası olan Dostkar’ın misyonu, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmet standartlarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Kaliteli ve uygun fiyatlı 65 bin ürün çeşidi ile müşterilerin aradığı en doğru adres olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dostkar, Türkiye için yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edecektir. Büyüme ve kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda geniş kitlelere ulaşmak, müşterileriyle güçlü bağlar kurmak için yeni nesil yönetim anlayışını benimsemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir